Danske Bedemænd

Danske Bedemænd

Om Danske Bedemænd

Brancheforeningen Danske Bedemænd blev stiftet i 1957 og er en sammenslutning af bedemænd, der ser det som deres fornemste opgave at tilbyde en høj, professionel standard kombineret med en dyb respekt for den enkelte opgave og det enkelte menneske.

Medlemmer af Danske bedemænd kan eksklusivt benytte bomærket som et symbol på den kvalitet de tilbyder i udførelsen af enhver opgave. Det betyder, at man trygt kan henvende sig i enhver bedemandsforretning, hvor dette mærke benyttes.

Kvaliteten af denne standard sikres da brancheforeningen har udviklet et omfattende kursus- og videreuddannelsesprogram, som medlemmerne er forpligtet til at deltage i. Kurserne omfatter: Psykologi, samtaleteknik, sorgbehandling, arvelov, sociallov, begravelseslov, ligsyn, praktisk fagkundskab og orientering om fagrelevante nyheder.

Uddannelsen er under løbende kvalitetskontrol af Danske Bedemænd, der står inde for den faglige standard. Optagelse i brancheforeningen Danske Bedemænd er betinget af uddannelsens gennemførelse.

Medlemmer af Danske Bedemænd forpligter sig desuden til ved deres medlemsskab at overholde foreningens etiske regler. De omfatter bl.a.:

En høj professionel bevidsthed baseret på loyalitet.
En oprigtig respekt for enhver religion.
En uopfordret orientering om omkostninger.
En omhyggelig overholdelse af lovgivning.
En objektiv, ærlig og sober markedsføring.
En løbende indsats for at højne den professionelle viden.
Overtrædelse af foreningens regler kan medføre eksklusion.

Som medlem af Danske Bedemænd er begravelsesforretningen tilknyttet foreningens garantiordning og klageudvalg.